[A'REX нисэх онгоцны буудлын хурдны галт тэрэг] Нисэх онгоцны буудлын хурдны галт тэрэгний хөнгөлөлт (9,000 вон > 7,500 вон) эдлэхээс гадна гарын бэлэгтэй.

A'REX нисэх онгоцны буудлын хурдны галт тэрэг нь Сөүл болон нисэх онгоцны буудлын хооронд явдаг ба хөнгөлөлтийн купоноо үзүүлэн хөнгөлөлт эдлэж, гарын бэлэг аваарай.

Мэдээлэл

A'REX нь энгийн болон хурдны 2 төрлийн галт тэргээр үйлчилдэг.

A'REX хурдны галт тэрэгний нийт зам туулах хугацаа
Terminal 1 : 40 минут тутамд нэг галт тэрэг явах ба нэг галт тэрэг 43 минутад нийт замаа туулдаг. Дундаа зогсоол байхгүй. 
Terminal 2 : 40 минут тутамд нэг галт тэрэг явах ба нэг галт тэрэг 51 минутад нийт замаа туулдаг. Дундаа зогсоол байхгүй

Ажиллах цагийн хуваарь
- Инчон ОУ-н нисэх буудал Terminal 1 
  Сөүл буудал --> Терминал 1: 6:10 - 22:50
  Терминал 1 --> Сөүл буудал : 5:28 - 22:48 
- Инчон ОУ-н нисэх буудал Terminal 2 
  Сөүл буудал --> Терминал 2: 6:10 - 22:50
  Терминал 2 --> Сөүл буудал: 5:20 - 10:40

Хурдны галт тэрэгний давуу тал

 1. Сеүл буудал дээр байрлах зорчигчдын хүлээлгийн танхимд нэвтрэх эрхтэй.
 2. Урьдчилан захиалсан суудал, Аяллын баг болон ачаа зөөх жижиг машины үйлчилгээ.
 3. Галт тэргэнд WI-FI үйлчилгээтэй.
 4. Сөүл буудал дээр дараах нислэгийн компаниудын нислэгт урьдчилан бүртгүүлж болно. Үүнд :  Korean Air, Asiana Airlines, Jeju Air, China Southern Airlines Цагийн хуваарь 05:20-19:00
 5. Инчон ОУ-ын нисэх буудлын Дипломат/Нислэгийн багийн замаар бүртгүүлж орох боломжтой.

Ашиглах заавар

arex_diagram.jpg

Үйлчилгээний нөхцөл

 1. Энэхүү хөнгөлөлтөнд зөвхөн ХХБ-ны карт эзэмшигчид хамрагдана.
 2. Хөнгөлөлтийн купоноо татаж аваад тасалбар худалдан авахдаа үзүүлж хөнгөлөлт эдлээрэй.
 3. Хөнгөлөлт зөвхөн хурдны галт тэрэгний тасалбарт хамааралтай. 
 4. Бусад төрлийн хөнгөлөлтийн купоныг давхар ашиглах боломжгүй.
 5. 2019.03.31-ны өдөр хүртэл хүчинтэй.
 6. ХХБ-ны картаараа худалдан авалтыг хийсэн тохиолдолд хөнгөлөлт эдлэх боломжтой.
 7. Website: http://www.arex.or.kr/ 
 8. Лавлах утас: +82-1599-7788 

 

Reviews

No Reviews Yet.

How To Go

[Тасалбар худалдан авах болон галт тэргэнд суух]  

 • Инчон ОУ-ын нисэх буудалt Terminal 1
  Хурдны галт тэрэгний мэдээлэл болон аялал жуулчлалын төв B1 давхарт байршдаг.
 • Сөүл буудал
  Хурдны галт тэрэгний мэдээлэл болон аялал жуулчлалын төв B2 давхарт байршдаг.
Baynaru Map

arex Incheon_airport_station.JPG

[By Taxi]
- Show this note to a taxi driver.
  서울역으로 가주세요 (Please go to Seoul Train Station). 

Baynaru Map

Top